Annual medal, 1995

(point with mouse to turn over)

© Geer Steyn
 

Geer Steyn's jaarpenning 1995

(de Beeldenaar januari/februari 1995)


Sinds 1983 ontwerpt de beeldhouwer/medailleur Geer Steyn rond de jaarwisseling een penning die, in terra-cotta uitgevoerd, als nieuwjaarsgroet bestemd is voor een kleine kring van vrienden en bekenden. Deze jaarpenningen hebben -traditiegetrouw- een dier als onderwerp.

Een survivaltocht per kayak, die Steyn gedurende een zomervakantie met een Amerikaanse vriend maakte in het uitgestrekte zeewatergebied van Alaska was de aanleiding voor het ontwerp van zijn jaarpenning 1995.

Op de voorzijde van deze penning is een walvis afgebeeld; op de keerzijde staat het jaartal 1995 en is de regenboog vormgegeven door een boog met daarlangs de tekst Rain-bow. De voor- en keerzijde vormen een contrast en een aanvulling op elkaar: de walvis, het dier met een enorm volume en de regenboog, het ijle, kortstondige natuurverschijnsel. Beide komen voor in het enorme watergebied.

In de terra-cotta uitvoering is de penning (ø80 mm) waterig blauw gepatineerd. De oplage is zestig exemplaren.